Dit moet je weten over letselschade

Letselschade

Letselschade wordt vooral veroorzaakt door ongelukken in het verkeer, een bedrijfsongeval of door een mishandeling.

Bij verkeersongevallen is een whiplash of nekletsel een veel voorkomend letsel. Het komt vaak voor bij aanrijdingen of een kop-staartbotsing. Whiplash is een sterke zweepslag die dikwijls blijvend is wat leidt tot chronische nekklachten.

Wie is er aansprakelijk en wanneer heb je recht op een schadevergoeding bij letselschade? In dit artikel geef ik daar antwoord op.

Moeilijke diagnose bij een whiplash


Het probleem bij deze vorm van letsel is dat de situatie gaandeweg kan verslechteren. Kenmerken zijn nek-, schouder- en rugklachten, maar ook vermoeidheid en concentratieproblemen. Deze klachten kunnen zich langdurig voordoen en zelfs chronisch worden. Men noemt dit het whiplashsyndroom. Het komt voor bij zo’n 25% van de situaties, echter is het vaststellen van dergelijk letsel niet gemakkelijk. De klacht is namelijk niet zichtbaar op een MRI-scan of röntgenfoto en zodoende moeilijk vast te stellen.

Aansprakelijkheid


Als het letsel verhaalbaar is doordat een persoon aansprakelijk kan worden gesteld, is het belangrijk dat het letsel zo spoedig mogelijk wordt gediagnosticeerd door een arts. Onduidelijk is echter het gegeven hoe lang de klachten zich zullen manifesteren.

Dit kan namelijk per persoon verschillen. Bij het merendeel van de mensen die een whiplash oplopen zijn de klachten tijdelijk, maar bij anderen blijven de klachten zich ook na lange tijd voordoen. Het is dan essentieel om terug te kunnen vallen op een uitgebreid medisch rapport.

Schadebedrag


Bij de aansprakelijkheid hoort een schadebedrag wat bestaat uit materiele en immateriële schadevergoeding. Materiele schade bestaat uit medische kosten en inkomensderving. Dit bedrag kan flink oplopen bij langdurige ziekenhuisopname en mogelijke revalidatie en thuiszorg.

Bij inkomensderving kan gedacht worden aan het vergoeden van een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Smartengeld


Bij ongevallen met letsel is er altijd sprake van smartengeld. Het is in feite een vergoeding voor pijnklachten en voornamelijk psychische klachten.

De hoogte van de vergoeding is sterk afhankelijk van de feitelijke situatie. Bij blijvende invaliditeit is het bedrag hoger dan bij een situatie waarbij de klacht zich heeft voortgedaan gedurende een bepaalde periode. In bijna alle situaties wordt daarom een onderzoek gedaan naar de mate van invaliditeit dat wordt uitgedrukt in een percentage.

In Nederland wordt letselschade veelal ingedeeld in categorieën lopend van ‘gering’ naar ‘uitzonderlijk zwaar’ letsel. Mensen met een whiplash syndroom worden voornamelijk ingedeeld in de categorie ‘zwaar letsel’.

Voor het beoordelen van schadevergoeding is een expert inschakelen dikwijls noodzakelijk. Hij kan de ernst en de impact goed inschatten, maar kan een inschatting maken van de vergoedingen. De kosten van een expert zijn voor rekening van de aansprakelijke partij of zijn of haar verzekeraar.


ageology banner Dit moet je weten over letselschade

Vriendelijke disclaimer:

De content op dit blog is puur informatief. Het is geen vervanging voor professioneel of medisch advies. Wij geven tips en suggesties, dat betekent niet dat je het klakkeloos moet opvolgen. Wij nemen daar geen verantwoording voor.  Op Pinkpress.nl wordt gebruik gemaakt van affiliate links. Dit betekent dat als jij op een van de links klikt, wij daar mogelijk commissie over krijgen. Hier word jij niet slechter van, wij wel beter. Ook krijgen wij soms betaald of een product in ruil voor een blogpost. Onze mening blijft hierdoor nog steeds onveranderd, al kan ik je vertellen dat wij wel gewoon vrouwen zijn die blij worden van een nieuwe producten. Die enthousiasme vind je natuurlijk terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor waar jij je geld uitgeeft, je kunt dit niet verhalen op deze site/ pink press. Voor meer informatie kun je de algemene voorwaarden nog doorlezen.♥